Mazowiecka Teka Edukacyjna

altaltalt

II Wojna Światowa

Okupacja niemiecka na Mazowszu.  Fotografie, filmy archiwalne i dokumentalne, teksty pomocnicze, scenariusze zajęć lekcyjnych.

Odbudowa Polski. PRL

Odbudowa Polski w latach powojennych. Czasy głębokiego komunizmu i odwilży gomułkowskiej.

Późny PRL

Pierwsze kroki do wolności. Przebudzenie narodu. Organizowanie się opozycji. Solidarność. Zmiana ustroju.

O projekcie Mazowiecka Teka Edukacyjna

Fundacja Centrum Solidarności przedstawia projekt „Mazowiecka Teka Edukacyjna”. Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, wykorzystujących różne środki przekazu historycznego. Materiał podzielony jest na 3 okresy historii Polski i skierowany jest do nauczycieli historii oraz młodzieży z całej Polski. Intencją twórców jest niekomercyjne udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie. Mazowiecka Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1945-1970; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Mazowiecka Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Mazowiecka Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku